Beíratás


T Á J É K O Z T A T Ó
Ó V O D A I  B E I R A T Á S R Ó L
 
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alábbi, beiratkozásra vonatkozó eljárásrendje, az EMMI által a 2020/21-es nevelési évre kiadott rendkívüli, egyedi szabályait követi.
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten részben, kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda, így a város bármely területéről fogadhatunk gyermekeket a kétnyelvű, német nemzetiségi csoportjainkba.
Kérjük azokat a szülőket, akik nem az 1. Számú Óvoda beíratásai körzetébe tartoznak, legkésőbb 2020. április 17-ig küldjék meg intézményünknek a beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatukat! A szándéknyilatkozati nyomtatványt az óvoda honlapján elérik http://egyesovoda.hu/ .
Felhívom a figyelmüket arra, hogy amennyiben nem teszik meg a szándéknyilatkozatot, abban az esetben a kötelező felvételt biztosító „körzetes” óvodába kerül automatikusan felvételre a gyermek.
A körzetes csoportjainkba (Kölcsey és Bajcsy épület), felvételre kerülnek a lakcím szerint körzetben élő gyermekek, kivéve, ha másik óvoda jelzi felénk az Önök által oda leadott szándéknyilatkozatot. Ezekbe a csoportokba is várjuk a szándéknyilatkozatokat, ha a gyermek lakcím szerint nem a körzetben él, de a szülő óvodánkat kívánja választani! Városközponti óvodaként, a Kölcsey és Bajcsy épületeinkben is több körzeten kívüli gyermeket áll  módunkbanl fogadni!
Honlapunkon megtalálják a kitöltendő szándéknyilatkozati nyotatványt! Kérjük, legkésőbb 2020. április 17-ig az ovoda1@tolna.net vagy az oviszekszard@gmail.com  címekre eljuttatni szíveskedjenek!
Óvodánk a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel az online beiratkozási formát kívánja választani, viszont rendkívüli esetben, egyéni igények alapján, lehetőséget adunk, előre egyeztetett időpontban a személyes beíratásra.
Kérdéseiket készséggel fogadjuk a +36 20/339 4772-es telefonszámon is!
A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetője a gyermek felvételéről 2020. április 20-ig dönt, melyről haladéktalanul értesíti a szülőt, valamint adott esetben a gyermek körzetes óvodáját is!
A nyár folyamán szervezésre kerül az első szülői értekezlet, ahol a beszoktatás rendjét egyeztetjük a szülőkkel, valamint a hivatalos dokumentumok bemutatása és kitöltése történik meg. Erről is értesítést küldünk.
Beiratkozás fontos szülői teendői:
Intézmény honlapján található szándéknyilatkozat kitöltése és elektronikus úton eljuttatása az intézménynek.
Amennyiben nincs lehetőség az online beiratkozásra, abban az esetben hívja a +36 20/339 4772-es vagy +36 20/340 4461-es telefonszámot!
Szekszárd, 2020. április 1.
Tisztelettel:
                                                                                     Sebestyén Györgyi                     
                                                                                       intézményvezető