Wosinsky ovi

Bemutatkozás

A Szekszárdi 1.sz. Óvoda Kindergaten Wosinsky épületében négy, német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű csoport működik és egy magyar nyelvű csoport.
In dem Wosinsky Gebäude des Kindergartens Nummer 1. haben wir 4 zweisprachige Gruppen, in denen wir deutsche Minderheitenerziehung machen. Und eine Ungarische Gruppe.

A nemzetiségi nyelvi nevelést folytató csoportokban is elsődleges szempont a gyermeki személyiség mindenoldalú fejlesztése, mely a nyelvi nevelést is magába foglalja.
Auch in den Gruppen, wo wir Nationalitätenerziehung machen, ist der vorrangige Ausgangspunkt die vielseitige Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder, was auch die Spracherziehung enthält.

A kisebbségi óvodai nevelés célja óvodánkban:
Zweck der Minderheitenerziehung in unserem Kindergarten:

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a kisebbség nyelvének kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kultúrális hagyományok átörökítése, fejlesztése.
Erkenntnis und Aneignung der Kultur und der Sprache der Minderheit entsprechend den Alterseigentümlichkeiten und den individuellen Fähigkeiten der Kinder. Vererbung und Entwicklung der kulturellen Traditionen.

Csoportok:

Virág csoport

Maci csoport

Napocska csoport

Alma csoport

Bóbita csoport