Wosinsky ovi

Bemutatkozás

A Szekszárdi 1.sz. Óvoda Kindergaten Wosinsky épületében négy, német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű csoport működik és egy magyar nyelvű csoport.
In dem Wosinsky Gebäude des Kindergartens Nummer 1. haben wir 4 zweisprachige Gruppen, in denen wir deutsche Minderheitenerziehung machen. Und eine Ungarische Gruppe.

A nemzetiségi nyelvi nevelést folytató csoportokban is elsődleges szempont a gyermeki személyiség mindenoldalú fejlesztése, mely a nyelvi nevelést is magába foglalja.
Auch in den Gruppen, wo wir Nationalitätenerziehung machen, ist der vorrangige Ausgangspunkt die vielseitige Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder, was auch die Spracherziehung enthält.

A kisebbségi óvodai nevelés célja óvodánkban:
Zweck der Minderheitenerziehung in unserem Kindergarten:

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően a kisebbség nyelvének kultúrájának megismerése, elsajátítása, a kultúrális hagyományok átörökítése, fejlesztése.
Erkenntnis und Aneignung der Kultur und der Sprache der Minderheit entsprechend den Alterseigentümlichkeiten und den individuellen Fähigkeiten der Kinder. Vererbung und Entwicklung der kulturellen Traditionen.

Csoportok

Virág csoport

óvodapedagógus:
Gyugyi Ferencné
Máté Szilvia
dajka: Topánka Krisztina

Maci csoport

óvodapedagógus:
Németh Krisztina
Bíró Ágnes
dajka: Csocsóné Gyenei Beáta

Napocska csoport

óvodapedagógus:
Elekes Gabriella
Baksicsné László Rita
dajka: Hegedűs Andrea

Alma csoport

óvodapedagógus:
Somos Nadin
Kovács Andrea
dajka: Madár Lászlóné

Bóbita csoport

óvodapedagógus:
Teleki Mariann

Szűcs Nóra
dajka: Szigetiné Kovács Edit

 

Farsangi fotók: Itt megtekinthetőek!